Các số tạp chí

Đinh Văn Sơn, Phan Thế Công và Lê Thị Dung - Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023: Thực trạng và triển vọng
Đinh Văn Sơn, Phan Thế Công và Lê Thị Dung - Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023: Thực trạng và triển vọng TẠP CHÍ SỐ 189 Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế, triển vọng, COVID-19.
JEL Classifications: E00, B22, B55
Mã số: 189.1Deco.12
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.01
21/05/2024
Nguyễn Hồng Thu và Đào Quyết Thắng - Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Bình Dương - hướng đến thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trong các doanh nghiệp
Nguyễn Hồng Thu và Đào Quyết Thắng - Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Bình Dương - hướng đến thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trong các doanh nghiệp TẠP CHÍ SỐ 189 Từ khóa: SMEs, phát triển, tăng trưởng bao trùm.
JEL Classifications: H32, M21, 043
Mã số: 189.1Deco.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.02
21/05/2024
Chu Thị Thu Thuỷ - Ảnh hưởng của linh hoạt tài chính đến giá trị các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chu Thị Thu Thuỷ - Ảnh hưởng của linh hoạt tài chính đến giá trị các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 189 Từ khóa: linh hoạt tài chính, rủi ro hệ thống, giá trị công ty, công ty cổ phần, thị trường chứng khoán.
JEL Classifications: G30, G31, G32.
Mã số: 189.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.03
21/05/2024
Dương Thị Hồng Nhung, Phạm Hùng Cường và Đặng Kiên Bình - Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh
Dương Thị Hồng Nhung, Phạm Hùng Cường và Đặng Kiên Bình - Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 189 Từ khóa: Sự hài lòng, chất lượng dịch vụ, cửa hàng tiện lợi.
JEL Classifications: L8, L81.
Mã số: 189.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.04
21/05/2024
Trần Xuân Quỳnh và Vương Ngọc Duy - Phân tích ảnh hưởng của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lên thái độ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng
Trần Xuân Quỳnh và Vương Ngọc Duy - Phân tích ảnh hưởng của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lên thái độ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng TẠP CHÍ SỐ 189 Từ khóa: Dịch vụ xe đạp công cộng, thái độ của khách hàng, ý định tiếp tục sử dụng, truyền miệng điện tử.
JEL Classifications: L81.
Mã số: 189.2TrEM.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.05
21/05/2024
Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Thanh Phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam
Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Thanh Phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 189 Từ khóa: Tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) niêm yết.
JEL Classifications: E52, G18, D04.
Mã số: 189.2BAcc.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.06
21/05/2024