Tin tức

LỄ CÔNG BỐ BÁO CHÍ - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2022 "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam"
LỄ CÔNG BỐ BÁO CHÍ - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2022 "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam" Tin tức Trường Đại học Thương mại tổ chức Lễ công bố báo chí - Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2022 - "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam" 18/04/2023
Chúc mừng trường Đại học Thương mại xếp hạng 5 sao UPM
Chúc mừng trường Đại học Thương mại xếp hạng 5 sao UPM Tin tức Kết quả xếp hạng 5 sao UPM hiện nay là KẾT THÚC ĐẸP cho giai đoạn phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao của TMU, đồng thời là KHỞI ĐẦU cho giai đoạn TMU tuyên bố, thực hiện tầm nhìn và sứ mạng mới theo định hướng Đổi mới sáng tạo - Hội nhập và Phát triển bền vững trong Khu vực Châu Á 15/03/2023