Quay trở lại danh sách
Tin tức

LỄ CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2023 - CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

02/04/2024 15:21:50
Sáng ngày 02/04/2024, Trường Đại học Thương mại tổ chức Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 với chủ đề chuyên sâu về “Chuyển đổi số với phát triển bền vững” tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu giấy, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho biết, Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam là một sản phẩm khoa học nằm trong Chương trình khoa học & công nghệ trọng điểm giai đoạn 2018-2025 của Trường Đại học Thương mại.

PGS.TS Nguyễn Hoàng bày tỏ tin tưởng, buổi lễ công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 là diễn đàn hiệu quả cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý cùng nhau chia sẻ quan điểm và ý kiến. Từ đó, làm giàu hơn nữa các giá trị khoa học và thực tiễn của Báo cáo.

PGS, TS. Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại phát biểu khai mạc buổi lễ  

Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 - Chuyển đổi số với phát triển bền vững” được biên soạn bởi các nhà khoa học trong và ngoài Trường Đại học Thương mại, do GS.TS Đinh Văn Sơn chịu trách nhiệm chủ trì; PGS.TS Phan Thế Công - Thư ký khoa học; TS Phạm Minh Đạt - Thư ký hành chính.