Thông tin liên hệ

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): NGND. GS. TS. Đinh Văn Sơn
Email: dvson@tmu.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 3764.3219 máy lẻ 2101

 

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat):
Email:
Điện thoại:
(84-24) 3764.3219 máy lẻ 2102

Trưởng ban trị sự: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Email: tckhtm@tmu.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 3764.3219 máy lẻ 2102

Ban Biên tập Tạp chí khoa học thương mại - Trường Đại học Thương mại
Phòng 202 nhà T, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3764.3219 máy lẻ 2102
E-mail: tckhtm@tmu.edu.vn
Website: www.tckhtm.tmu.edu.vn

Địa chỉ gửi bài: www.tckhtm.tmu.edu.vn