Quay trở lại danh sách
Tin tức

TMU chính thức trở thành thành viên của Tổ chức UNAI

07/08/2023 09:24:09

TMU chính thức trở thành thành viên của Tổ chức UNAI (Tác động học thuật của Liên Hiệp Quốc)

 

Ngày 02/8/2023, Tổ chức UNAI (United Nations Academic Impact - Tổ chức Tác động Học thuật của Liên Hiệp Quốc) đã công bố Trường Đại học Thương mại (TMU) chính thức trở thành thành viên của Tổ chức. Theo đó, TMU vinh dự trở thành trường đại học thứ ba ở Việt Nam (sau Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tân Tạo) và là trường đầu tiên (duy nhất) tại miền Bắc tham gia UNAI.

 

Đây là thành công bước đầu và là bước đệm vững chắc giúp TMU tham gia xếp hạng trong năm tới.

 

Bằng việc trở thành thành viên của UNAI, Trường Đại học Thương mại cùng tham gia với mạng lưới thành viên rộng lớn gồm hơn 1600 tổ chức tại hơn 150 quốc gia để thúc đẩy các ưu tiên toàn cầu, bao gồm hòa bình, nhân quyền và phát triển bền vững.

 

UNAI với sứ mệnh hỗ trợ gắn kết các tổ chức giáo dục đại học với Liên Hợp Quốc, thông qua nghiên cứu và giáo dục hiện thực hóa các giá trị, mục tiêu và nhiệm vụ của Tổ chức, cụ thể là thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững và mười Nguyên tắc của UNAI.

 

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGS) là nền tảng cho chiến dịch của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu đến năm 2030, là mục tiêu hướng tới trong hoạt động của các tổ chức thành viên UNAI.

------------------------

Twitter: @ImpactUN

Facebook: facebook.com/ImpactUN

LinkedIn: linkedin.com/company/academicimpact

#SDG #TMU_share