Quay trở lại danh sách
Tin tức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VỚI NHÀ XUẤT BẢN EMERALD ĐỂ XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI BẢN TIẾNG ANH (JOURNAL OF TRADE SCIENCE)

25/05/2023 08:25:00

 

Nhà xuất bản Emerald chính thức thông báo trở thành đối tác với Trường Đại học Thương mại, Việt Nam để xuất bản Tạp chí Khoa học Thương mại bản Tiếng Anh (Journal of Trade Science).

 

    Tạp chí Khoa học Thương mại là một tạp chí truy cập mở cung cấp những hiểu biết sâu sắc mới về các vấn đề, mối quan tâm, thực tiễn và xu hướng kinh doanh và thương mại đương đại. Tạp chí khuyến khích công việc liên ngành và nghiên cứu chất lượng cao phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Tạp chí cũng ủng hộ nghiên cứu trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển và mới nổi thường phải đối mặt với những thách thức đáng kể về tính bền vững.

 

 

-------

 

Chúc mừng Trường Đại học Thương mại chính thức là đối tác của Emerald Publishing! Việc trở thành đối tác của Emerald Publishing khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của tạp chí Journal of Trade Science (Tạp chí Khoa học Thương mại bản Tiếng Anh)! Đây sẽ là những bước đi vững chắc để đưa Tạp chí Khoa học thương mại (Journal of Trade Science) của Trường Đại học Thương mại đứng trong danh mục tạp chí uy tín thuộc danh mục Web of Sciven và Scopus trong thời gian tới!

 

Chi tiết tại: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jts/emerald-publishing-partners-thuongmai-university-vietnam-publish-journal-trade-science

BBT