Quay trở lại danh sách
Tin tức

LỄ CÔNG BỐ BÁO CHÍ - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2022 "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam"

18/04/2023 08:18:14
Trường Đại học Thương mại tổ chức Lễ công bố báo chí - Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2022 - "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam"

Vào 08h30’ ngày 18/04/2023, Trường Đại học Thương mại tổ chức Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022 với chủ đề “Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam” tại phòng Hội thảo quốc tế nhà F, Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu giấy, Hà Nội. Đây là Báo cáo lần thứ 5 được công bố và nằm trong chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế và thương mại lớn một năm qua, nhấn mạnh vào những vấn đề nổi bật trong năm, đồng thời đề xuất các chính sách liên quan.

Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam được nghiên cứu dựa trên những số liệu và minh chứng có chọn lọc từ các tổ chức cung cấp dữ liệu chính thống và tin cậy; nghiên cứu những vấn đề ngắn hạn nhưng trong tầm nhìn trung và dài hạn với cấu trúc thống nhất bao gồm: Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam; Các khía cạnh quan trọng phản ánh tình hình kinh tế và thương mại vĩ mô hàng năm; Đặc biệt, báo cáo có lựa chọn những vấn đề chuyên sâu theo từng năm liên quan đến chủ đề của báo cáo và chủ đề cho năm 2022 là “Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam”; trên cơ sở những dự báo kinh tế - thương mại để đưa ra những khuyến nghị chính sách phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam cho năm tiếp theo. 

Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022 do GS,TS. Đinh Văn Sơn chủ biên, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề về kinh tế vĩ mô tại Việt Nam

Thành phần tham dự buổi lễ gồm nhiều lãnh đạo và đại diện của các cơ quan chính phủ, cơ quan hoạch định chính sách; cơ quan lý luận và nghiên cứu trong nước và quốc tế; lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn, báo chí,...

Để lễ công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022 với chủ đề “Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam” của Trường Đại học Thương mại có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ, Ban tổ chức rất mong muốn nhận được sự quan tâm từ phía các nhà khoa học, cơ quan tổ chức và cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, các đơn vị truyền thông đưa tin về sự kiện.

Để biết thêm thông tin về Lễ công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022, xin vui lòng liên hệ:

1.    Ông Nguyễn Viết Thái – Thành viên Ban tổ chức lễ công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022

Email:nguyenvietthaidhtm@gmail.com      Số điện thoại: 0984.908899

2.    Ông Trần Việt Thảo - Thành viên Ban tổ chức lễ công bố Báo cáo 

Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022

Email: tranvietthao@tmu.edu.vn        Số điện thoại: 0904.265599

3.    Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Ban tổ chức lễ công bố Báo cáo 

Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2022

Email: phamtuananh@tmu.edu.vn      Số điện thoại: 0903.598688