Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 189

Đinh Văn Sơn, Phan Thế Công và Lê Thị Dung - Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023: Thực trạng và triển vọng

21/05/2024 16:14:06
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế, triển vọng, COVID-19.
JEL Classifications: E00, B22, B55
Mã số: 189.1Deco.12
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.01

Giai đoạn từ 2018 đến 2023, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một số thách thức và đồng thời có những bước tiến vững chắc. Tuy Việt Nam phải đối mặt với một số thách thức như biến đổi khí hậu, nợ công và nợ xấu trong các ngân hàng, cũng như việc cải thiện quản lý tài chính công, nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam đã duy trì ở mức cao, thường ở khoảng 6-7% mỗi năm. Việt Nam tiếp tục thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các nhà đầu tư lớn đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các khu công nghiệp và khu kinh tế cụ thể đã được phát triển để thu hút đầu tư. Sự tăng trưởng của kinh tế đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và cải thiện mức sống cho người dân. Công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là những lĩnh vực chủ chốt, đặc biệt là trong các ngành như dệt may, điện tử và nông nghiệp. Việt Nam đã cũng đã và đang tiếp tục thúc đẩy các biện pháp cải cách thể chế và thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường sự cạnh tranh. Bài viết sẽ tổng quan bối cảnh chung trong và ngoài nước giai đoạn 2018 - 2023, đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn này. Tiếp theo, phân tích xu hướng, triển vọng và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2030.