Các số tạp chí

Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Nhật Minh - Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên
Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Nhật Minh - Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên Tạp chí số 166 Từ khóa:Động lực, nhân viên, phân tích nhân tố, VNPT, Tây Nguyên.
JEL Classifications:C12, M50, M12, M54
Mã số: 166.1HRMg.11
 
09/11/2022
Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Bách Khoa - Nghiên cứu phát triển năng lực cạnh tranh marketing của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Bách Khoa - Nghiên cứu phát triển năng lực cạnh tranh marketing của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội Tạp chí số 166 Từ khóa:NLCT MKT tổng lực, NLCT MKT chiến lược, NLCT phát triển CL MKT, NLCT MKT động, NLCT giá trị khách hàng cảm nhận, Chuỗi STBL.
JEL Classifications: M31
Mã số: 166.2BMkt.21
09/11/2022
Thanh Kim và Trần Thị Hoàng Hà - Phát triển bền vững xuất khẩu nông sản Việt Nam - nghiên cứu điển hình mặt hàng cà phê
Thanh Kim và Trần Thị Hoàng Hà - Phát triển bền vững xuất khẩu nông sản Việt Nam - nghiên cứu điển hình mặt hàng cà phê Tạp chí số 166 Từ khóa:phát triển bền vững, xuất khẩu, nông sản, cà phê.
JEL Classifications: Q01
Mã số: 166.2IBMg.22
09/11/2022
Nguyễn Viết Thái và Bùi Thị Quỳnh Trang - Nghiên cứu quy trình triển khai quản trị quan hệ khách hàng của các khách sạn trên địa bàn Hà Nội
Nguyễn Viết Thái và Bùi Thị Quỳnh Trang - Nghiên cứu quy trình triển khai quản trị quan hệ khách hàng của các khách sạn trên địa bàn Hà Nội Tạp chí số 166 Từ khóa:CRM, quy trìnhtriển khai, quản trị quan hệ khách hàng.
JEL Classifications:C15, M1, Z32.
Mã số: 166.2TRMg.21
09/11/2022
Đinh Thị Phương Anh và Nguyễn Trần Hưng - Tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội tới quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam
Đinh Thị Phương Anh và Nguyễn Trần Hưng - Tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội tới quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam Tạp chí số 166 Từ khóa:quyết định kinh doanh, sự chấp nhận sử dụng,truyền thông xã hội, doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam, sự dễ sử dụng, sự tin tưởng.
JEL Classifications:O33
Mã số: 166.2BAdm.21
09/11/2022