Các số tạp chí

Nguyễn Tố Như, Đặng Văn Mỹ và Ngô Thị Khuê Thư - Ảnh hưởng của marketing - mix xanh đến ý định mua xanh của người tiêu dùng Việt Nam
Nguyễn Tố Như, Đặng Văn Mỹ và Ngô Thị Khuê Thư - Ảnh hưởng của marketing - mix xanh đến ý định mua xanh của người tiêu dùng Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 190 Từ khóa: Marketing - mix xanh; ý định mua xanh; hình ảnh thương hiệu; niềm tin xanh.
JEL Classifications: M31.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.01
Mã số: 190.1BMkt.11
10/06/2024
Nguyễn Thị Mỹ Thanh và Nguyễn Hữu Khôi - Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và thái độ tới ý định sử dụng thương mại phát trực tiếp của người tiêu dùng tại Khánh Hòa
Nguyễn Thị Mỹ Thanh và Nguyễn Hữu Khôi - Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và thái độ tới ý định sử dụng thương mại phát trực tiếp của người tiêu dùng tại Khánh Hòa TẠP CHÍ SỐ 190 Từ khóa: Giá trị cảm nhận, thái độ nhận thức, thái độ cảm xúc, ý định tiếp tục sử dụng.
JEL Classifications: M31, M15, K23.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.02
Mã số: 190.1BMkt.11
10/06/2024
Phạm Hùng Cường và Nguyễn Thanh Ngân - Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Hùng Cường và Nguyễn Thanh Ngân - Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 190 Từ khóa: Sàn thương mại điện tử, sinh viên, quyết định mua hàng.
JEL Classifications: L8, L81.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.03
Mã số: 190.1BMkt.11
10/06/2024
Đỗ Vũ Phương Anh, Bùi Quang Tuyến và Nguyễn Văn Úc - Đánh giá năng lực cán bộ quản lý cấp trung theo tiếp cận khung năng lực: Nghiên cứu tình huống Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam
Đỗ Vũ Phương Anh, Bùi Quang Tuyến và Nguyễn Văn Úc - Đánh giá năng lực cán bộ quản lý cấp trung theo tiếp cận khung năng lực: Nghiên cứu tình huống Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 190 Từ khóa: Khung năng lực, Cán bộ quản lý, Nhà quản trị cấp trung.
JEL Classifications:
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.04
Mã số: 190.2HRMg.21
10/06/2024
Bùi Nhất Vương, Võ Thị Hiếu, Lê Thị Phượng Liên và Đinh Thanh Vy - Tác động của trí tuệ văn hóa đến hiệu quả phục hồi dịch vụ: Bằng chứng thực nghiệm từ các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam
Bùi Nhất Vương, Võ Thị Hiếu, Lê Thị Phượng Liên và Đinh Thanh Vy - Tác động của trí tuệ văn hóa đến hiệu quả phục hồi dịch vụ: Bằng chứng thực nghiệm từ các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 190 Từ khóa: Trí tuệ văn hóa, hiệu quả phục hồi dịch vụ, tiếp viên hàng không.
JEL Classifications: M0, M52, M54.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.05
Mã số: 190.2HRMg.21
10/06/2024
Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Thị Tú Quyên - Tác động của quản trị nhân lực xanh đến hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3- 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Thị Tú Quyên - Tác động của quản trị nhân lực xanh đến hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3- 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội TẠP CHÍ SỐ 190 Từ khoá: Quản trị nhân lực xanh, hiệu quả môi trường, phát triển bền vững, khách sạn 3-5 sao.
JEL Classifications: M12, L83, Q01.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.06
Mã số: 190.2TRMg.21
10/06/2024