Các số tạp chí

Lê Thị Nhung - Nhân tố tác động tới chỉ số Z-SCORE phản ánh rủi ro phá sản của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết Việt Nam
Lê Thị Nhung - Nhân tố tác động tới chỉ số Z-SCORE phản ánh rủi ro phá sản của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết Việt Nam TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: Altman, doanh nghiệp vật liệu xây dựng, rủi ro phá sản.
JEL Classifications: G30, G32, G34.
Mã số: 176.1DEco.11
28/04/2023
Nguyễn Thế Kiên - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng với thương hiệu nông sản đặc sản tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Thế Kiên - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng với thương hiệu nông sản đặc sản tỉnh Cao Bằng TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: Chất lượng cảm nhận, niềm tin thương hiêu, nhận biết thương hiệu, nhóm tham khảo, ý định sử dụng, thương hiệu nông sản.
JEL Classifications: M10, M31, Q13.
Mã số: 176.1BMkt.11
28/04/2023
Trần Phan Đoan Khánh, Võ Thị Ngọc Thúy và Phạm Minh Đạt - Đổi mới, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Trần Phan Đoan Khánh, Võ Thị Ngọc Thúy và Phạm Minh Đạt - Đổi mới, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới kênh phân phối, lợi thế cạnh tranh, hiệu quả hoạt động kinh doanh.
JEL Classifications: M10, O31.
Mã số: 176.1Badm.11
28/04/2023
Lê Thị Thu Mai, Trần Ánh Tuyết và Nguyễn Ngọc Duy - Ảnh hưởng của cách ứng phó với khủng hoảng thương hiệu đến thái độ của khách hàng.
Lê Thị Thu Mai, Trần Ánh Tuyết và Nguyễn Ngọc Duy - Ảnh hưởng của cách ứng phó với khủng hoảng thương hiệu đến thái độ của khách hàng. TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: khủng hoảng thương hiệu, ứng phó với khủng hoảng, chiến lược thích ứng, chiến lược phòng thủ, thái độ đối với thương hiệu.
JEL classifications: M1, M30, M31.
Mã số: 176.2BMkt.21
28/04/2023
Nguyễn Thị Nguyên Hồng - Phát triển du lịch xanh tại các cơ sở lưu trú ở Việt Nam
Nguyễn Thị Nguyên Hồng - Phát triển du lịch xanh tại các cơ sở lưu trú ở Việt Nam TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: Tăng trưởng xanh, du lịch xanh, khách sạn xanh, cơ sở lưu trú, thực hành xanh.
JEL classifications: Z32, Q56, P28
Mã số: 176.2TRMg.21
28/04/2023
Nguyễn Thị Huyền và Hoàng Thị Ba - Nghiên cứu tác động của cảm nhận tính chân thực tới ý định quay trở lại điểm đến của du khách
Nguyễn Thị Huyền và Hoàng Thị Ba - Nghiên cứu tác động của cảm nhận tính chân thực tới ý định quay trở lại điểm đến của du khách TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: tính chân thực, tính chân thực hiện sinh, động cơ văn hóa, ý định quay lại điểm đến.
JEL Classifications: M31, Z32.
Mã số: 176.2TRMg.21
28/04/2023