Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 120

Tô Ngọc Thịnh - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội

27/07/2021 17:05:22
Mã số: 120.2TRMg.21
Quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội là một vấn đề khá mới mẻ. Thời gian qua, quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế gây nhiều trở ngại cho kinh doanh lữ hành quốc tế nói riêng, phát triển du lịch Thủ đô nói chung. Bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về liên kết đa ngành trong kinh doanh lữ hành quốc tế và quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành, sử dụng kết hợp dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp để đánh giá thực trạng quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội, góp phần phát triển du lịch Hà Nội nói chung, phát triển hoạt động lữ hành quốc tế nói riêng.