Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 120

Lưu Thị Minh Ngọc, Vũ Tiến Hiệu và Nguyễn Tư Lương - Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng nhà ở của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

27/07/2021 17:09:22
Mã số: 120.2BMkt.22
Bài viết này tập trung khám phá và xác định mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng nhà ở của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Mô hình mối quan hệ giữa sự chấp nhận chất lượng và sự hài lòng của khách hàng của Zeithaml và Bitner là căn cứ hình thành mô hình nghiên cứu trong bài viết này. Kết quả khảo sát 200 khách hàng trong 2 tháng cho thấy, khách hàng khá hài lòng khi sử dụng nhà ở của HUD, trong đó khách hàng đánh giá khá cao về chất lượng nhà ở và không gian xung quanh, tuy nhiên khách hàng vẫn lo lắng với vấn đề phòng cháy chữa cháy, mức độ hài lòng ở tiêu chí này là thấp nhất. Điều này cho thấy, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị cần tập trung đầu tư vào vấn đề này, đảm bảo an toàn và yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn sử dụng nhà ở của Tổng công ty.