Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 163

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Quỳnh Trang - Vận dụng mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí Việt Nam

12/04/2022 05:55:56
Mã số: 163.2BAcc.22
 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, dựa trên kết quả khảo sát thu được từ các nhà quản trị cấp cao và những người phụ trách công tác kế toán của 92 doanh nghiệp (DN) là thành viên Hiệp hội DN cơ khí Việt Nam để tìm hiểu thực trạng kế toán chi phí và nhu cầu vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại các đơn vị. Từ kết quả của nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số gợi ý để các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) cơ khí Việt Nam tham khảo, vận dụng ABC phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.