Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 163

Phạm Hà Châu Quế, Nguyễn Đắc Thành và Đỗ Phương Thảo - Tác động của đại dịch COVID-19 đến ý định đi du lịch của khách hàng thế hệ y tại Hà Nội

12/04/2022 06:00:31
Mã số: 163.3TRMg.31
Hơn hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây hệ lụy nghiêm trọng đến các ngành kinh tế trên phạm vi toàn thế giới, trong đó, năm 2021 vừa qua được đánh giá là năm khó khăn chưa từng có đối với ngành du lịch. Dịch bệnh đã có tác động mạnh mẽ tới ý định đi du lịch của khách hàng. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ đánh giá mức độ tác động của đại dịch Covid-19 tới ý định đi du lịch đối với nhóm khách hàng thế hệ Y sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, bài viết sẽ đưa ra một số gợi ý giải pháp và đề xuất đối với các cơ quan quản lý Nhà nước và đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch để ngành du lịch Việt Nam có thể thích nghi và phát triển mạnh mẽ trong năm 2022, định hướng 2025 khi mà dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn và có nhiều diễn biến khó lường.