Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 173

Nguyễn Thị Mỹ Linh và Đoàn Thị Thu Trang - Ngưỡng nợ nước ngoài tối ưu đối với tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu trường hợp các quốc gia ASEAN.

07/02/2023 14:43:18
Từ khóa: ASEAN; Tăng trưởng kinh tế; Nợ nước ngoài; System - GMM; Hiệu ứng ngưỡng.
Mã số: 173.1DEco.11
JEL Classifications: F34, F43, O16

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xác định ngưỡngnợ nước ngoàitối ưu đối vớităng trưởng kinh tế tại cácquốc gia ASEAN. Mẫu dữ liệu nghiên cứubao gồm7 quốc gia ASEAN(Indonesia, Campuchia, Lào, MyanmarPhilippines, Thái Lan và Việt Nam),giai đoạn 2002-2020. Đối với phương pháp ước lượngcác tác giả sử dụng kết hợp hiệu ứng ngưỡng và system - GMM.Kết quả ước lượng cho thấy tồn tại giá trị ngưỡng của nợ nước ngoàiso với GDP là 46,51%. Tuy nhiên, tác động của nợ nước ngoàiđến tăng trưởng kinh tếchỉ được thể hiện rõ ràng ở miền sau giá trị ngưỡng này, với xu hướng tác động là ngược chiều. Điều này cho thấy, nợ nước ngoàiso với GDP cao hơn 46,51%có thể gây cản trở đối với tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, các tác giả còn tìm thấy tác động đáng kể của đầu tư trong nước, độ mở thương mại và lạm phát đến tăng trưởng kinh tế. Những phát hiện của bài nghiên cứu này là bằng chứng thực nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia ASEAN, đặc biệt là trong việc xác định quy mô nợ nước ngoàiphù hợp nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.