Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 156

Nguyễn Thị Lan - OPEN BANKING – Hệ sinh thái ngân hàng mở: Xu thế phát triển trên thế giới và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam

11/04/2022 13:35:46
Mã số: 156. 2FiBa.22  
Mục đích của bài viết là đánh giáxu thế phát triển hệ sinh thái ngân hàng mởtrên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự ứng dụng và phát triển hệ sinh thái ngân hàng mở tại Việt Nam.Để thực hiện mục tiêu trên, tác giả đã sử dụng các phương phápnghiên cứu:phân tích, tổng hợp và mô hình SWOT, dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp đáng tin cậyđể chỉ ra những lợi ích và rủi ro mà hệ sinh thái ngân hàng mở mang lại, xu hướng phát triển của nó trên thế giới và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam, đánh giá các thách thức, rào cản màcác NHTM Việt Nam sẽ phải đối mặt khi chuyển đổi sang hệ sinh thái mở này. Trong bài nghiên cứu này tác giả còn đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc ứng dụng hệ sinh thái ngân hàng mở tại Việt Nam trong thời gian tới.