Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 175

Ngô Thị Mỹ - Phân tích tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc qua các chỉ số thương mại

04/04/2023 08:57:27
Từ khóa: Xuất khẩu, nông sản, chỉ số thương mại, Việt Nam, Trung Quốc.
JEL Classifications: C8; C82; F13; Q17.
Mã số: 175.1TrEM.11

Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu nông sản với quy mô lớn. Trong giai đoạn 2010-2020, Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 57,4 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng bình quân về kim ngạch xuất khẩu là 11,96%/năm. Thông qua các chỉ số thương mại như chỉ số lợi thế so sánh (RCA), chỉ số tương đồng về xuất khẩu (ESI), chỉ số bổ trợ thương mại (TCI), chỉ số thương mại nội ngành (IIT) cho thấy, thương mại hàng nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc có tính bổ sung cao, nhóm hàng nông sản của Việt Nam vẫn có tiềm năng và còn nhiều cơ hội để xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc. Từ thực tế đó, bài viết đưa ra một số giải pháp trên cơ sở phát huy những lợi thế và khắc phục khó khăn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.