Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 124

Mai Thanh Lan, Lại Quang Huy - Xu hướng ứng dụng big data trong công tác thu hút và giữ nhân tài tại các doanh nghiệp Việt Nam

27/07/2021 17:43:05
Mã số: 124.2HRMg.21
Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đây là một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những bước đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, trí tuệ nhân tạo, rô bốt, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trải nghiệm thực tế ảo… và cuộc cách mạng này được dự đoán sẽ có những tác động to lớn đến mọi quốc gia, chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên toàn cầu về phương thức làm việc, sản xuất, giao tiếp hàng ngày.Với sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt là nền tảng điện toán đám mây và sự bùng nổ của các thiết bị di động mọi thứ đều được đưa lên hệ thống lưu trữ và khai thác thông qua các ứng dụng trên điện thoại. Mỗi cá nhân đều có thể là một đơn vị sản xuất dữ liệu với hàng loạt những hình ảnh, âm thanh, thậm chí là các bài viết, bình luận cá nhân được đăng tải trên các kênh thông tin tồn tại trên Internet hàng ngày, hàng giờ và được số hóa, lưu trữ đã khiến thế giới sinh ra một lượng dữ liệu khổng lồ, vượt quá khả năng xử lý của các cơ sở dữ liệu truyền thống, từ đó xu hướng Big Data, hay còn gọi là dữ liệu lớn đã ra đời để giải quyết các bài toán về lưu trữ, xử lý dữ liệu.
Trong phạm vi của bài viết này, các tác giả dựa trên nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về Big Data, về thu hút và giữ nhân tài, và phân tích thực trạng nhận thức và xu hướng ứng dụng Big Data vào thu hút và giữ nhân tài tại các doanh nghiệp Việt Nam (thông qua phương pháp thu thập dữ liệu bằng bản hỏi và phỏng vấn), từ đó đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam để ứng dụng rộng rãi Big Data trong công tác thu hút và giữ nhân tài.