Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 124

Võ Văn Dứt - Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình lúa hai vụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

27/07/2021 17:45:01
Mã số: 124.1Deco.11
Mục tiêu của bài viết này làđo lường các yếu tố ảnh hưởng đếnhiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa hai vụ tại huyện Châu Phú,tỉnh An Giang. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy đa biến và dữ liệu từ việc phỏng vấn trực tiếp cácnông hộ đang sản xuất mô hình lúa hai vụ tại huyện Châu Phú,tỉnh An Giang để kiểm định các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấyrằng, nông dânbỏ ra 1.977,156 ngàn đồng chi phíđầu tư/1000m2thì thu về 4.234,273 ngàn đồng và lợi nhuậnròngđạt được là 2.257,117ngàn đồng/1000m2.Chi phí mua giống, lao động, phân bón, chuẩn bị đất, thu hoạch, năng suất, giá bán có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa 2 vụ tại địa phương.