Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 175

Lê Tiến Đạt và Nguyễn Hoàng Việt - Khác biệt giới tính và ảnh hưởng tới cách thức ra quyết định và quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

04/04/2023 08:53:24
Từ khóa: Lãnh đạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khác biệt giới, bình đẳng giới.
Mã JEL: M10, M12, M13, M14.
Mã số: 175.2.BAdm.22

Bằng việc sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu 54 nhà quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của khác biệt giới tính tới cách thức ra quyết định và quản lý của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Từ nghiên cứu này có thể thấy các nhà lãnh đạo nam Việt Nam thường ra quyết định nhanh, quyết liệt, táo bạo và cách thức quản lý sử dụng nhiều quyền lực, trong khi các nhà lãnh đạo nữ Việt Nam có xu hướng tham khảo ý kiến cấp dưới trong ra quyết định và thường khéo léo, linh hoạt hơn trong cách thức quản lý. Đồng thời, so với nam giới, nữ giới làm lãnh đạo ở Việt Nam vẫn bị thua thiệt hơn khi phải cân đối trách nhiệm trong công tác quản lý và trách nhiệm đối với việc nội trợ tại gia đình. Nghiên cứu này đưa ra các cơ sở để nhà lãnh đạo hiểu được đặc điểm giới, từ đó tận dụng điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong hành vi lãnh đạo của mình. Đồng thời, nghiên cứu thể hiện đóng góp về mặt lý luận khi phát triển các lý thuyết về hành vi lãnh đạo nói chung, về ảnh hưởng khác biệt giới tới lãnh đạo và về sự bình đẳng giới trong quản lý nói riêng, đặc biệt tại các quốc gia châu Á như Việt Nam.