Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Hồ Hữu Phương Chi, Quách Dương Tử và Nguyễn Tuấn Kiệt - Covid-19 có ảnh hưởng đến phương thức thanh toán của khách hàng? bằng chứng từ Cần Thơ, Việt Nam

12/04/2022 05:28:30
Mã số: 162.3SMET.31
 
Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hành vi của khách hàng trong việc lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt và phi tiền mặt cho các giao dịch ở những nơi cho phép khách hàng lựa chọn một trong hai cách thanh toán này. Dựa trên số liệu khảo sát 200 người ở thành phố Cần Thơ trong ba thời điểm khi dịch Covid_19 xuất hiện: trước khi giãn cách xã hội toàn quốc, trong giãn cách xã hội vào đầu tháng 4 năm 2020 và sau giãn cách xã hội, kết quả cho thấy giãn cách toàn quốc do dịch Covid-19 năm 2020 làm cho khách hàng ở thành phố Cần Thơ có xu hướng giảm tần suất thanh toán sử dụng tiền mặt. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy ngoài những ưu điểm hiện có của thanh toán phi tiền mặt như dễ sử dụng và kích thích tiêu dùng, thanh toán phi tiền mặt giúp người dân an toàn hơn trong việc tiêu dùng gián tiếp, đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách xã hội.