Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 124

Lê Thị Nhung - Ứng dụng mô hình MILLER- ORR trong quản trị vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp Việt Nam

27/07/2021 17:40:51
Mã số: 124.2BAcc.21
Nghiên cứu giới thiệu hai mô hình được sử dụng trong quản trị vốn bằng tiền tại doanh nghiệp là mô hình Baumol và Miller- Orr. Trong đó, nghiên cứu giới thiệu chi tiết về hai mô hình này cũng như những ưu nhược điểm của mỗi mô hình. Do tính linh hoạt trong ứng dụng nên mô hình Miller- Orr hiện nay có tính khả thi cao hơn. Ứng dụng mô hình Miller- Orr trong quản trị vốn bằng tiền được nghiên cứu điển hình dựa trên số liệu báo cáo tài chính của Công ty cổ phần sữa Việt Nam năm 2017. Trên cơ sở đó, các bước thực hiện cũng như đánh giá kết quả sau áp dụng mô hình Miller- Orr đã được nghiên cứu minh họa tương đối rõ nét.