Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Lê Mạnh Hùng, Lê Thị Việt Nga và Doãn Nguyên Minh - Thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh thực thi hiệp định RCEP

12/04/2022 05:17:04
Mã số: 162.1IIEM.11
 
Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên ký kết Hiệp định RCEP, có hiệu lực từ 1/1/2022. Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam về kim ngạch và cũng là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam trong khối RCEP. Tuy nhiên, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường này trong những năm gần đây có dấu hiệu giảm. Vì vậy, bài viết nghiên cứu về thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và đánh giá tác động của các biện pháp thuế quan, phi thuế quan của Trung Quốc đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam dựa trên việc sử dụng mô hình trọng lực và phương pháp ước lượng PPML để có cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh thực thi hiệp định RCEP. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuế quan và các biện pháp phi thuế như TBT, SPS của Trung Quốc có ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam.