Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 157

Trần Thị Hồng Liên - Lược sử phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và vai trò của chính sách nhà nước

11/04/2022 15:55:25
Mã số: 157. 3GEMg. 32
 
Bài báo này lấp đầy một phần khoảng trống nghiên cứu về cái nhìn hệ thống đối với tiến trình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam. Sau thời kỳ tích tụ nguồn lực mọi mặt nhờ sự mở cửa nền kinh tế đón làn sóng đầu tư nước ngoài trước năm 2000, những mầm mống đầu tiên của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái hỗ trợ cho nó đã dần phát triển. Sau 20 năm, Việt Nam đã có ba thế hệ các khởi nghiệp ĐMST với sự khác biệt lớn về quy mô, định hướng chiến lược, thành tích kinh doanh và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái: Từ định hướng nội địa chuyển sang định hướng khu vực và toàn cầu, từ khởi nghiệp trị giá nhỏ tới kỳ lân, từ một cộng đồng sơ khai tới hệ sinh thái với đầy đủ cấu phần và năng động. Trong tiến trình đó, bước phát triển vượt bậc đã thực sự đạt được sau thời điểm nhà nước (trung ương và địa phương) chính thức tham gia vào phát triển khởi nghiệp và ban hành các chính sách hỗ trợ.