Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 157

Phan Quốc Tấn và Bùi Thị Thanh - Vốn tâm lý và kết quả công việc của nhân viên y tế: vai trò trung gian của chất lượng cuộc sống công việc và sự thỏa mãn công việc

11/04/2022 15:54:25
Mã số: 157. 2HRMg. 21
 
Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa vốn tâm lývới kết quả công việc thông qua vai trò trung gian của chất lượng cuộc sống công việc (QWL) và sự thỏa mãn công việc của nhân viên y tế tại Tp. HCM. Kết quả nghiên cứu từ khảo sát 355 nhân viên y tế đang làm việc trong các bệnh viện tại Tp. HCM cho thấy, các giả thuyết đều được chấp nhận. Một số hàm ý cho nhà quản trị của các bệnh viện nhằm nâng cao vốn tâm lý, QWL để góp phần gia tăng sự thỏa mãn côngviệc và cải thiện kết quả công việc của nhân viên y tế.