Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 121

Phan Thanh Hoàn - Tiềm năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

27/07/2021 17:16:13
Mã số: 121.2IBMg.21
Nghiên cứu này phân tích tiềm năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bằng việc sử dụng các chỉ số thương mại và tính toán cơ cấu xuất khẩu các nhóm sản phẩm của ngành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: CPTPP là thị trường chính của hàng thủy sản Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên CPTPP như Nhật Bản, Úc và Canada. Lợi thế cạnh tranh của ngành cũng như hầu hết các nhóm sản phẩm phân theo mã HS của ngành rất cao, tuy nhiên đang có xu hướng giảm dần theo thời gian. Bên cạnh đó, mức độ tập trung thương mại của ngành mới chỉ thể hiện ở một số nhóm sản phẩm và thị trường nhất định. Còn nhiều nhóm sản phẩm vẫn đang có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào CPTPP thấp hơn tốc độ tương ứng của thế giới. Như vậy, Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu hàng thủy sản trong khu vực CPTPP. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ được tận dụng tối đa khi mà Việt Nam đảm bảo được quy tắc xuất xứ sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật của đối tác. Do đó, Việt Nam cần phải tăng cường năng lực, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất và chế biến, xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu, và nâng cao giá trị gia tăng của ngành.