Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 115

Nguyễn Thị Hoàng Phương - Phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - thực trạng và một số giải pháp

27/07/2021 04:50:00
Mã số: 115.Badm.22
Truyền hình trả tiền đang là xu thế phát triển tất yếu của xã hội hiện đại và có khả năng đáp ứng các nhu cầu thông tin giải trí đa dạng và ngày càng cao của người dân. Qua điều tra thực tế tại Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, còn một số bất cập cần sớm khắc phục như sự phân tán và bất cập về năng lực biên tập các chương trình nước ngoài; việc cung cấp dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, truyền hình online còn chưa kịp thời, chưa có đầu tư nội dung rõ ràng cho việc phát triển kinh doanh nội dung số, chính sách cấp phép truyền hình trả tiền theo địa bàn hành chính tỉnh, thành phố đến nay cũng đã bộc lộ hạn chế; thiếu chính sách thúc đẩy phát triển truyền hình trả tiền theo hướng thị trường… Bài viết đề cập đến một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền; thực trạng phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.