Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 115

Đặng Thanh Sơn - Tác động hiệu ứng J trong cán cân thương mại Việt Nam

27/07/2021 04:54:52
Mã số: 115.1MEIS.12
Sự thay đổi cán cân thương mại do biến động tỷ giá là một vấn đề quan trọng và căn bản trong chính sách kinh tế vĩ mô. Trong những năm qua xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng khá ấn tượng, tuy vậy cán cân thương mại của Việt Nam luôn trong tình trạng thâm hụt. Mục tiêu của đề tài này là xem xét mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại trên cơ sở phân tích số liệu lịch sử giữa Việt Nam và một số đối tác thương mại chính; đồng thời trả lời câu hỏi liệu hiệu ứng tuyến J có tồn tại ở Việt Nam không. Các biến số vĩ mô trong mô hình nghiên cứu gồm biến tỷ giá thực đa phương, GDP Việt Nam và GDP các nước đối tác. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL để xem xét mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn của các biến quan sát. Kết quả chỉ phát hiện dạng hiệu ứng tuyến J ở hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ, còn các đối tác khác thì không có hiệu ứng này thậm chí không có mối quan hệ giữa biến tỷ giá và cán cân thương mại trong dài hạn.