Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 157

Nguyễn Thành Hưng - Công bố thông tin trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

11/04/2022 15:49:49
Mã số: 157. 2BAcc. 22
 

Công bố thông tin trách nhiệm xã hội (TNXH) đã được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam quy định tại Thông tư 52/2012/BTC-TT từ năm 2012. Mặc dù vậy, cho đến nay, vấn đề này vẫn còn khá mới mẻ và chưa được các doanh nghiệp (DN) chú trọng đúng mức. Trong khi đó, các nhà đầu tư và các bên liên quan luôn quan tâm đến các hoạt động TNXH, hướng tới sự phát triển bền vững của DN. Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng công bố thông tin (CBTT) TNXH của các DN niêm yết trong nhóm VN100. Từ những kết quả của nghiên cứu, bài viết gợi ý một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy các DN niêm yết công bố thông tin TNXH đầy đủ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên có liên quan.