Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 122

Lê Bách Giang - Một số giải pháp phát huy lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng

27/07/2021 17:29:26
Mã số: 122.1Deco.12
Đà Nẵng là một trong số ít địa phương cấp tỉnh có sự phát triển năng động hàng đầu ở Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng được đánh giá là một nơi có tiềm năng, thế mạnh vượt trội so với nhiều địa phương khác ở ven biển miền Trung. Là thành phố cảng biển xuất hiện từ rất sớm, lại có sân bay quốc tế và có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật vượt trội, nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội tụ nhiều nhân lực chất lượng cao, điều kiện sống mang lại  nhiều ưu điểm đến mức rất nhiều người mong muốn về Đà Nẵng sinh sống. Tuy nhiên những lợi thế đó đã được đánh giá và phát huy hiệu quả hay chưa vẫn là một câu hỏi cho những nhà quản lý. GRDP/người của thành phố Đà Nẵng chỉ bằng khoảng 1,2 lần của các địa phương lân cận và chỉ chiếm hơn 1% nền kinh tế quốc gia (chưa tương xứng với vị trí, vị thế, tiềm năng thế mạnh của thành phố). Làm thế nào để phát huy lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng để thành phố này xứng đáng là “nơi đáng sống nhất Việt Nam” đang là vấn đề cần được làm rõ, tạo thêm căn cứ khoa học để Chính quyền thành phố hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế và đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong việc phát huy lợi thế cạnh tranh, huy động được nguồn lực để hiện đại hóa thành phố trong bối cảnh toàn cầu hóa, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.