Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 182

Đặng Thị Thu Trang và Lê Phương Cẩm Linh - Các nhân tố tác động đến ý định đặt phòng farmstay trực tuyến: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.

27/10/2023 08:15:22
Từ khóa: chuẩn chủ quan, eWOM, farmstay, nhận thức tương tác, sự hiện diện xã hội, ý định đặt phòng trực tuyến.
JEL Classifications: M31, O33.
Mã số: 182.2TRMg.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.05

Việc hiểu được những yếu tố có thể tác động đến quá trình hình thành ý định thực hiện hành vi trực tuyến của khách hàng vẫn luôn là một thách thức lớn đối với người bán, đặc biệt là trong bối cảnh một ngành được chứng minh là có bản chất vô hình - ngành dịch vụ lưu trú. Nghiên cứu này đề xuất và kiểm chứng các thang đo, mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng các nhân tố cả chủ quan lẫn khách quan đến ý định đặt phòng Farmstay trực tuyến - một hình thức lưu trú khá mới mẻ và chỉ vừa được khai thác tiềm năng trong những năm gần đây, của người tiêu dùng Việt Nam. Sau khi phân tích dữ liệu thu được từ 373 người tiêu dùng trên 18 tuổi khắp Việt Nam, bằng kỹ thuật PLS-SEM, kết quả cho thấy tác động tích cực của các yếu tố chuẩn chủ quan, chất lượng, tính tin cậy của truyền miệng điện tử (eWOM), nhận thức tương tác và sự hiện diện xã hội lên ý định đặt phòng của người tiêu dùng. Nghiên cứu được kỳ vọng sẽ giúp các chủ cơ sở dịch vụ lưu trú nói chung và chủ Farmstay nói riêng có cái nhìn sâu sắc hơn về nhận thức của người tiêu dùng; từ đó, có những điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy ý định đặt phòng Farmstay trực tuyến của họ.