Quay trở lại danh sách
Tin tức

Chúc mừng trường Đại học Thương mại xếp hạng 5 sao UPM

15/03/2023 10:48:54
Kết quả xếp hạng 5 sao UPM hiện nay là KẾT THÚC ĐẸP cho giai đoạn phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao của TMU, đồng thời là KHỞI ĐẦU cho giai đoạn TMU tuyên bố, thực hiện tầm nhìn và sứ mạng mới theo định hướng Đổi mới sáng tạo - Hội nhập và Phát triển bền vững trong Khu vực Châu Á

Nỗ lực không ngừng để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của TMU đã hái trái ngọt. TMU là trường ĐH 5 sao theo đánh giá xếp hạng UPM - hệ thống xếp hạng đối sánh về mức độ xuất sắc của CLGD, đang có hơn 100 cơ sở GD và CTĐT của 8 QG - Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Brunei, Đài Loan và Hoa Kỳ tham gia

Kết quả xếp hạng 5 sao UPM hiện nay là KẾT THÚC ĐẸP cho giai đoạn phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao của TMU, đồng thời là KHỞI ĐẦU cho giai đoạn TMU tuyên bố, thực hiện tầm nhìn và sứ mạng mới theo định hướng Đổi mới sáng tạo - Hội nhập và Phát triển bền vững trong Khu vực Châu Á