Các số tạp chí

Phùng Thế Đông, Nguyễn Kim Trang và Nguyễn Hương Ly  - Các yếu tố tác động đến cầu tiền ở Việt Nam
Phùng Thế Đông, Nguyễn Kim Trang và Nguyễn Hương Ly - Các yếu tố tác động đến cầu tiền ở Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 174 Từ khóa: chính sách tiền tệ, cầu tiền, tổng phương tiện thanh toán, tỷ giá, lạm phát.
JEL Classifications: C01, E41, E52
Mã số: 174.1MEco.11
27/02/2023
Đinh Xuân Bách - Phát triển thị trường dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện Việt Nam khi tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo tăng cao.
Đinh Xuân Bách - Phát triển thị trường dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện Việt Nam khi tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo tăng cao. TẠP CHÍ SỐ 174 Từ khóa: Hệ thống điện, thị trường điện, năng lượng tái tạo, nhu cầu dịch vụ phụ trợ.
JEL Classifications: D02.
Mã số: 174.1TrEM.12
27/02/2023
Huỳnh Thị Diệu Linh và Hoàng Thanh Hiền - An toàn thực phẩm và xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang Hoa Kỳ - tiếp cận từ hồi quy chuỗi thời gian
Huỳnh Thị Diệu Linh và Hoàng Thanh Hiền - An toàn thực phẩm và xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang Hoa Kỳ - tiếp cận từ hồi quy chuỗi thời gian TẠP CHÍ SỐ 174 Từ khóa: an toàn thực phẩm, mô hình nhu cầu thương mại, phương pháp ARDL, thủy sản, Hoa Kỳ.
JEL Classifications: C32, C51, F13, F14.
Mã số: 174.1IIEM.11
27/02/2023
Mai Thanh Lan, Đinh Thị Hương và Bùi Thị Thu Hà - Yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp xanh, lợi thế cạnh tranh xanh và phát triển bền vững của giới trẻ Việt Nam
Mai Thanh Lan, Đinh Thị Hương và Bùi Thị Thu Hà - Yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp xanh, lợi thế cạnh tranh xanh và phát triển bền vững của giới trẻ Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 174 Từ khóa: Khởi nghiệp xanh, lợi thế cạnh tranh xanh, phát triển bền vững, giới trẻ Việt Nam.
JEL Classifications: M13.
Mã số: 174.2BAdm.21
27/02/2023