Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 161

Vũ Xuân Dũng - Các yếu tố nhân thân ảnh hưởng tới xác suất nợ quá hạn của khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tây Đô

12/04/2022 05:10:45
Mã số: 161.2FiBa.21
 
Nhằm cung cấp thêm cách nhìn về việc sử dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng cá nhân tại các chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam, nghiên cứu này đã thu thập dữ liệu từ 386 hồ sơ khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank - chi nhánh Tây Đô và áp dụng kỹ thuật hồi quy logistic. Kết quả cho thấy có 8 yếu tố gồm Tuổi, Tình trạng hôn nhân, Học vấn, Tài sản bảo đảm, Thu nhập trước vay, Thu nhập sau vay, Thời hạn vay, Lịch sử tín dụng đều có ảnh hưởng có nghĩa thống kê đến rủi ro tín dụng cá nhân với mức độ giải thích của mô hình là =-0982,6%. Nghiên cứu cũng đã đưa ra khuyến nghị đối với Agribank - chi nhánh Tây Đô nói riêng và các chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung về việc sử dụng mô hình hồi quy logistic và xem trọng các yếu tố thu nhập và lịch sử tín dụng thay vì quá chú trọng đến yếu tố tài sản bảo đảm.