Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 117

Nông Hữu Tùng, Mai Thị Huyền và Nông Hữu Dương - Thực trạng sản xuất và xuất nhập khẩu Điều Việt Nam - Các giải pháp phát triển bền vững ngành Điều trong những năm tới

27/07/2021 05:48:36
Mã số: 117.1IBMg.12
Cây điều đã trở thành thế mạnh truyền thống củanông nghiệp Việt Nam. Trong giai đoạn 2006-2016, mặc dù diện tích giảm, sản lượng không ổn định nhưng năng suất vẫn đạt cao 3,9 tấn/ha. Với xuất khẩu, kết quả thu được rất tích cực, kim ngạch xuất khẩu điều nhân bình quân đạt 1,44 tỷ USD/năm,chiếm 1,43% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đứng đầu thế giới về xuất khẩu. Điều Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngành điều ngày càng khẳng định được vị thế cao trên thị trường thế giới, đã tạo công ăn việc làm, góp phần xóađói giảm nghèo và tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Tuy nhiên, sản xuất và xuất khẩu điều còn nhiều tồn tại, yếu kém cần nhanh chóng được giải quyết trên các mặt: Cơ chế chính sách, quy hoạch, năng lực sản xuất và chế biến, liên kết theo chuỗi giá trị, đa dạng hóa và phát triển thị trường… nhằm giúp ngành điều Việt Nam phát triển ổn định và bền vững.