Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 172

Mai Thanh Lan và Tạ huy Hùng - Nghiên cứu nhận thức nhà quản trị về môi trường làm việc kết hợp hậu COVID.

07/02/2023 11:29:06
Từ khóa: Covid 19, làm việc kết hợp, nhận thức nhà quản trị, tính tự chủ.
Mã số: 172.2HRMg.21
JEL Classifications: M54.

Đại dịch Covid 19 đã gây ra những hậu quả trầm trọng tới sức khỏe của con ngườivà tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế củanhiềuquốc gia. Mặc dù giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid 19 đã qua, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã dần trở lại bình thường nhưng hậu quả đại dịch Covid đã tạo ra sự thay đổi lớn về cách thức làm việc của người lao động trong doanh nghiệp. Bên cạnh việc đề phòng rủi ro khi những làn sóng tiếp theo của đại dịch Covid có thể tiếp tục xảy ra, doanh nghiệp cũng cần có sự thay đổi từ nhận thức tới hành động để điều chỉnhcách thức làm việc từ làm việc trực tiếp sangnhững hình thức làm việc khác phù hợp hơn nhưsựkết hợp giữa làm việc trực tiếp và trực tuyến (hình thức làm việc kết hợp). Trong nghiên cứu này, với tiếp cận thiết kế công việc trong tổ chức, tác giả làm rõ khái niệm và những đặc điểm của hình thức làm việc kết hợp, trong đó, tác giả nhấn mạnh tính tự chủ trong công việc như là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn và điều chỉnh hình thứclàm việc của nhân viên. Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định lượng và định tính, tác giả đã đánh giá đượcthực trạng nhận thức của nhà quản trị về sự cần thiết của việc chuyển đổi hình thức làm việc, nhận thức về sựtự chủ trong công việc và những thách thức doanh nghiệp đang đối mặt khi tiến hành làm việc kết hợp. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những hàm ý giải pháp để doanh nghiệp có thể chuyển đổi sang hình thức làm việc kết hợp được hiệu quả hơn.