Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 144

Nguyễn Văn Thành - Phát triển kinh tế số và quản lý nhà nước với phát triển kinh tế số ở Việt Nam

29/07/2021 14:47:09
Mã số: 144.1Deco.12
Với dân số gần 100 triệu dân, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế sốở mức khá trong khu vực ASEAN. Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện xu hướng số hóa ở nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế, từ thương mại, thanh toán cho đến giao thông, giáo dục, y tế… Ngoài ra, thị trường thương mại điện tử cũng đang phát triển nhanh và quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, để nền kinh tế số phát triển nhanh, bền vững và bắt kịp xu thế của thế giới, vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo phát triển đối với nền kinh tế số là hết sức quan trọng và cần thiết phải được tăng cường trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.