TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Phòng 202 nhà T, Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3764.3219 máy lẻ 2102
Email: tckhtm@tmu.edu.vn website: www.tckhtm.tmu.edu.vn


1. Quá trình hình thành và phát triển

Tạp chí Khoa học Thương mại được thành lập theo Quyết định số 6592/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 566/GP-BVHTT ngày 24 tháng 12 năm 2002 với tôn chỉ, mục đích là:
- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học về thương mại phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy của Trường.
- Thông tin, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học về thương mại ở trong và ngoài nước.
- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế.
Khi mới thành lập, Tòa soạn Tạp chí được biên chế 4 cán bộ chuyên trách gồm:
- PGS.TS. Phạm Vũ Luận - Tổng Biên tập
- PGS.TS. Nguyễn Bách Khoa - Phó Tổng Biên tập
- PGS.TS. Trần Hùng - Thư ký Tòa soạn
- PGS.TS. Trần Thế Dũng - Trưởng Ban Trị sự
Phát hành 4 số Tạp chí/năm. Từ 2007 Tòa soạn có 6 cán bộ chuyên trách gồm:
- NGND. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa – Tổng Biên tập
- PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu – Phó tổng Biên tập (về hưu năm 2011)
- ThS. Hoàng Thị Phi Yến – Thư ký Tòa soạn (chuyển công tác năm 2012)
- NCS. Phạm Minh Đạt – Trưởng Ban Trị sự
- Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Biên tập viên
- Bùi Thị Thu – Biên tập viên
Phát hành 6 số/năm từ năm 2012. Tòa soạn có 5 cán bộ chuyên trách gồm:
- NGND. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa – Tổng Biên tập
- PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc – Phó tổng Biên tập (chuyển công tác năm 2013)
- NCS. Phạm Minh Đạt – Thư ký tòa soạn
- Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban trị sự
- Bùi Thị Thu – Biên tập viên
Từ năm 2013 đã xuất bản Tạp chí bằng tiếng Anh (The Trade Sciences Review) 6 tháng/1 số.
Trọng tâm công tác là phản biện, biên tập và công bố các bài báo khoa học (Research Papers) bên cạnh dành một dung lượng xác định cho công bố các bài báo tổng kết thực tiễn (Practical Reviews) thuộc các lĩnh vực thương mại hiện đại (bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) ở Việt Nam và thế giới. Chất lượng bài báo khoa học đã tiếp cận khung khổ và đẳng cấp quốc tế. Từ 2012, Tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư Việt Nam xếp hạng một trong 5 tạp chí khoa học kinh tế hàng đầu cả nước về chất lượng cả về nội dung và hình thức.
Ban biên tập Tạp chí thu hút các nhà khoa học, nhà giáo đầu ngành của Trường và các GS, PGS, TS có uy tín hàng đầu của quốc gia, quốc tế.
Từ 2013, Tạp chí đã đưa tóm lược các bài báo (Abstracts) bằng tiếng Anh lên website của Trường và Tạp chí.
Năm 2015, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Tạp chí Khoa học Thương mại được Hiệu trưởng Trường phân công làm đầu mối biên tập “Tổng tập các công trình khoa học đã công bố giai đoạn 2010 - 2015”. Công trình này đã được hoàn thành và tải lên mạng với địa chỉ www.vcu.edu.vn, trong đó tập hợp các công trình khoa học được công bố của các nhà giáo, nhà khoa học của Trường trong giai đoạn 2010-2015.
Đây là công trình có giá trị không chỉ với các tác giả công trình mà quan trọng đây là một cơ sở dữ liệu tra cứu rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các sinh viên trong thực hiện các nghiên cứu khoa học, làm luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, đồng thời cũng là một minh chứng cho kiểm định chất lượng Trường Đại học Thương mại giai đoạn vừa qua.
về đầu trang

2. Danh sách các cán bộ của Tòa soạn Tạp chí Khoa học Thương mại

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
GS.TS. Đinh Văn Sơn - Tổng Biên tập

TS. Phạm Minh Đạt

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban Trị sự

ThS. Bùi Thị Thu - Biên tập viên


3. Chức năng nhiệm vụ
Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-TM-TCHC ngày 13 tháng 5 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học về thương mại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy của Trường.
- Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế và giới thiệu các kết quả nghiên cứu (lý luận và ứng dụng) về thương mại trong và ngoài nước.
- Phổ biến, cập nhật các kiến thức trong lĩnh vực khoa học và thực tiễn về thương mại, du lịch và dịch vụ.
- Thông tin trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích dự báo và đề xuất những giải pháp về các vấn đề phát triển kinh tế thương mại, môi trường có tính thời sự của Việt Nam, khu vực và quốc tế.
- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền.
- Quản lý cán bộ công chức thuộc biên chế đơn vị.
- Quản lý tài sản và tài chính của Tạp chí theo quy định hioeenj hành của Nhà nước, Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Xem thêm