Các số tạp chí

TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI SỐ 147

Thứ năm - 11/02/2021 07:30
TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI SỐ 147
KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ                                                                                                                                                                                                                                                       


1. Nguyễn Thị Nguyệt Dung và Nguyễn Mạnh Cường - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện hoạt động sáp nhập, hợp nhất. Mã số: 147. 1FiBa.11
            The Factors Affecting the Business Performance of Vietnam’s Commercial Banks in M&A

File bài báo      <

2. Trần Thị Thu Trang - Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: 147. 1FiBa.11
            A Study on the Relationship between Working Capital Management and Financial Performance of Listed Plastic Enterprises on Vietnam’s Stock Exchange

File bài báo      <

3. Lê Thanh Huyền - Ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời trong quá khứ đến hiệu quả tài chính đo lường bằng giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Mã số: 147. 1FiBa.11
            The Impact of Lagged Profitability on the Financial Performance Measured by the Market Value of Listed Companies on Vietnam’s Stock Exchange of Food Processing and Production

File bài báo      <

4. Lê Thị Mỹ Như và Nguyễn Tuấn Kiệt - Sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mã số: 147.1GEMg.11
            Willingness to Pay for Voluntary Health Insurance of Individuals in Hậu Giang Province

File bài báo      <

QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                                        

5. Nguyễn Hoàng Việt và Đào Lê Đức - Nghiên cứu tác động của tổ chức thực thi thị trường chiến lược đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội. Mã số: 147.2BMkt.21
            A research on the impacts of organizations/institutions implementing strategic markets on business results of Hanoi General commerce company

File bài báo     
<


6. Chu Thị Thu Thuỷ - Đặc trưng của hội đồng quản trị và giá cổ phiếu: nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  Mã số: 1472FiBa.21
            Features of the Board of Directors and Share Price: a Case Study at Listed Joint Stock Companies in Vietnam Stock Market

File bài báo      <

7. Nguyễn Văn Anh  và Nguyễn Thị Phương Thảo - Tác động của căng thẳng nơi làm việc đến cảm xúc lao động và định hướng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam.  Mã số: 147.2TRMg.21
            The effect of workplace stress to labor emotions and customer orientation: A study in hospitality industry in Vietnam country

File bài báo      <

8. Nguyễn Minh Lợi và Dương Bá Vũ Thi - Các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động của Viettel Quảng Trị: kiểm định bằng Mô hình PLS - SEM. Mã số: 147.2BMkt.21
            Factors Affecting Customer Satisfaction with the Mobile Services by Viettel Quang Tri: PLS - SEM Applied

File bài báo      <

9. Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Thái Phán - Phân tích mối quan hệ giữa áp dụng chiến lược quản lý rủi ro thị trường và thu nhập nông hộ: Trường hợp nghiên cứu của hộ nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế. Mã số: 147.2TrEM.21
            Analyzing the relationship between market risk management strategies and household income: A case study of commercialized shrimp producers in Thua Thien Hue

File bài báo      <

Ý KIẾN TRAO ĐỔI                                                                                                                                                   

10. Nguyễn Thị Nga và Hoàng Ngọc Quế Chi - Vận dụng mô hình chấp nhận công nghệ tam và lý thuyết hành vi dự định để giải thích ý định mua đồng hồ thông minh của người tiêu dùng Nha Trang.  Mã số: 147.3BMkt.31
            Applying Technology Acceptance Model and Planned Behavirour Theory to Interprete the Intention to Buy Smartwatches by Consumers in Nha Trang

File bài báo      <

 

Nguồn tin: Tạp chí Khoa học Thương mại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây