Tạp chí Khoa học Thương mại

http://tckhtm.tmu.edu.vn


TẠP CHÍ SỐ 133

TẠP CHÍ SỐ 133
QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                                              

1. Bùi Hữu Đức và Vũ Thị Yến - Đánh giá tác động của chính sách việc làm cho lao động xuất khẩu Việt Nam khi về nước đến việc làm và thu nhập của người lao động. Mã số: 133.1GEMg.11
          Assessing the Impacts of Employment Policies for Vietnamese Exported Laborers after Returning Home on Employment And Income

File bài báo               <

2. Vũ Thị Thanh Huyền và Trần Việt Thảo - Tác động của phát triển công nghiệp chế biến chế tạo đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mã số: 133.1DECo.11
          The Impacts of Processing and Manufacturing Development on Vietnam’s Economy

File bài báo               <

QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                                               

3. Phan Thị Lý và Võ Thị Ngọc Thúy - Tác động của công khai tiêu cực về khủng hoảng sản phẩm đến hình ảnh công ty và nhận biết thương hiệu: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh. Mã số: 133.2BAdm.21
          The Impacts of Publicizing Negations of Product Crisis on Company’s Image and Brand Identity: A Case-Study of Fast-Moving Consumer Goods Businesses

File bài báo               <
 
4. Phạm Thu Hương và Trần Minh Thu - Các yếu tố tác động tới ý định mua sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường của giới trẻ Việt Nam tại Hà Nội. Mã số: 133.2BMkt.21
          Factors Affecting Intentions to Buy Products with Environment-Friendly Packaging by Young Vietnamese in Hanoi City

File bài báo               <

5. Đỗ Thị Vân Trang - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: 133.2FiBa.21
          Factors Affecting Profitability of Listed Construction Enterprises on Vietnam’s Stock Market

File bài báo               <

Ý KIẾN TRAO ĐỔI                                                                                                                                           

6. Lê Quang Cảnh - Tự chủ tài chính và kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông Việt Nam. Mã số: 133.3OMIs.32
         Financial Autonomy and Learning Results at High Schools in Vietnam

File bài báo               <

Nguồn tin: Tạp chí Khoa học Thương mại:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây