Các số tạp chí

TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI SỐ 130

Chủ nhật - 07/07/2019 19:47
TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI SỐ 130
ISSN 1859-3666
MỤC LỤC


KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
1. Nguyễn Bình Dương - Đánh giá tác động của các yếu tố địa điểm đầu tư tới FDI vào khu vực RCEP qua mô hình kinh tế lượng. Mã số: 130.1IIEM.11
              Evaluating the Impact of Investment Location Factors on FDI into RCEP Region through Econometric Model            
                                                                                                                                                               File bài viết       
<

2. Nguyễn Thị Hiền và Phạm Thu Hương - Ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam - Xu hướng tất yếu của thời đại 4.0. Mã số: 130.1FiBa.12
              Applying Fintech in Banking Business in Vietnam – The Inevitable Trend of 4.0 Era             
                                                                                                                                                             File bài viết       
<

3. Phạm Việt Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam. Mã số: 130.1IBMg.11
              Factors Affecting the Successful Application of SPC: A Case Study in Engineering Manufacturing Enterprises in Vietnam       
                                                                                                                                                             File bài viết     
<


QUẢN TRỊ KINH DOANH
4. Phạm Thị Huyền, Vũ Huy Thông và Nguyễn Đình Toàn - Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố cản trở hành vi mua thực phẩm sạch và an toàn của người tiêu dùng thành thị: nghiên cứu tại Việt Nam. Mã số: 130.2BMkt.22
              Building Research Model for Factors Hindering Buying Behavior of Safe Food of Urban Buyers: A Study in Vietnam       
                                                                                                                                                             File bài viết     
<

5. Phạm Minh Đạt, Bùi Thị Thu và Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị khách hàng cảm nhận của các nhà bán lẻ trực tuyến nhỏ trên Facebook trên địa bàn Hà Nội. Mã số: 130.2BMkt.21
              A Study on Factors Affecting Perceived Customer Values of Facebook-based Retailers in Hanoi             
                                                                                                                                                             File bài viết     
<

6. Lê Xuân Thái và Trương Đồng Lộc - Ảnh hưởng của yếu tố quản trị công ty và tài chính đến mức độ minh bạch và công bố thông tin của công ty: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: 130. FiBa.21
              The Effect of Corporate Governance and Financial Factors on the Company’s Level of Transparency and Information Disclosure: Empirical Evidence from Vietnam's Stock Market  
                                                                                                                                                             File bài viết     
<

Ý KIẾN TRAO ĐỔI
7. Vũ Thị Huyền Trang - Phân rã năng suất và hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam theo loại hình sở hữu. Mã số: 130.2MEIS.21
              Productivity Decomposition and Distribution Efficiency of Vietnamese CraftmanshipEnterprises according to the Types of Ownership          
                                                                                                                                                             File bài viết     
<

8. Đặng Thành Lê và Khoa Anh Thắng - Phát triển doanh nghiệp xã hội ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam. Mã số: 130.3TrEM.32
              Developing Social Enterprises in OtherCountries in the World and the Reference Value for Vietnam               
                                                                                                                                                             File bài viết     
< 

Nguồn tin: Tạp chí Khoa học Thương mại

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây